Verbond – Home page

Over het Verbond

Het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom (‘het Verbond’) is het Kerkgenootschap waarin Progressief Liberaal Joodse gemeentes zijn verenigd.

Het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom (‘het Verbond’) is het Kerkgenootschap waarin Progressief Liberaal Joodse gemeentes zijn verenigd.

Doelstelling

Het Verbond verbindt progressief-Joodse gemeenten teneinde de continuïteit van het Jodendom te borgen door een progressief-hedendaagse invulling. Het Verbond streeft naar profilering van het progressief jodendom en versterking van de eigen identiteit.

Het Verbond doet dit overeenkomstig de beginselen van het progressief-religieuze jodendom zoals deze worden beleefd in de ‘World Union for Progressive Judaism’, aangepast aan de hier te lande bestaande verhoudingen. Ons motto daarbij is ‘Het Verbond verbindt’. Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft over progressief jodendom.

Activiteiten

Door bundeling en ondersteuning van de progressief-Joodse gemeenschap in Nederland, het informeren over en overdragen van onze tradities en tegelijkertijd het stimuleren van nieuwe ontwikkelingen wil het Verbond de plaats van het Jodendom binnen de hedendaagse samenleving verankeren.

Het Verbond stimuleert daartoe interne discussies en ontwikkelingen, aansluitend bij actuele vraagstukken. Er gaat veel aandacht uit naar uitwisseling van kennis, ondersteuning van jongerenwerk, behoeften en samenbinding binnen gemeenten, en voorts naar de relatie met de Nederlandse samenleving.

Tien aangesloten Joodse gemeenten

Het Verbond bestaat uit ongeveer 3000 leden. Sinds de oprichting in 1931 is Het Verbond gegroeid tot tien gemeenten in;

Alkmaar
Amsterdam
Brabant
Den Haag
Gelderland
Midden Nederland
Noord-Nederland
Rotterdam
Twente en
Utrecht

Organisaties

Het Verbond heeft om haar doelstellingen te bereiken een aantal organisaties opgezet: de Stichting Robert A. Levisson (opleidingsinstituut voor rabbijnen en lekenfuncties), Stichting Sja’ar (uitgever boeken e.d.) en de Stichting Levend Joods Geloof (uitgever periodiek Joods Nu en andere interne communicatie)

Deze organisaties zetten zich in voor onderwijs en voor communicatie met de leden van de aangesloten joodse gemeenten. Verder zijn er aan het Verbond gelieerde verenigingen, te weten Arza-Nederland (de liberaal-Joodse, zionistische vereniging) en Netzer-Holland (de progressief-Joodse en zionistische jeugdvereniging).