Muziek

Aankomende evenementen
No data was found

Muziek in het Jodendom

In de Tora en andere Joods-religieuze geschriften staat veel over muziek, zang en allerlei instrumenten. Vroeger werd er in de Tempel gezongen, net als nu in synagogen wereldwijd. Voor de Hoge Feestdagen is er ernstige, serieuze muziek terwijl tijdens Chanoeka of Poeriem vrolijke en lichtvoetige klanken te horen zijn. Zelfs het laainen, lezen uit de Tanach, gaat zingend, met het idee dat de aangename melodieën de teksten voor de toehoorders toegankelijker maken. 

Muziek online

Op de website van het Levisson Instituut vind je een muziekbibliotheek waarin de Nederlands-Joodse muziektraditie in met name de liberale gemeenten te vinden is. De opnames zijn melodieën uit erediensten, maar er is veel meer muziek, bijvoorbeeld liederen die thuis bij het vieren van de sjabbat worden gezongen. 

Extra links:

https://shulmusic.org/

https://rsa.fau.edu/judaic