Geestelijke verzorging

.

Vanuit het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom (het Verbond) zijn de rabbijnen Hetty Groeneveld, Corrie Zeidler en drs. Leonie Cramwinckel-Bloch aangesteld als geestelijk verzorgers voor Joodse gedetineerden die behoefte hebben aan geestelijke, religieuze of maatschappelijke zorg. 

Binnen de Joodse afdeling van de  Dienst Geestelijke Verzorging van het Ministerie van Justitie werken geestelijk verzorgers van het Verbond, het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap en het Portugees-Israëlitisch Kerkgenootschap samen. 

Eerste aanspreekpunt voor Joodse gedetineerden is de verantwoordelijk geestelijk verzorger van de inrichting. Gedetineerden die graag contact willen met een liberaal Joodse geestelijk verzorger kunnen dit altijd kenbaar maken. Op verzoek en in overleg met de lokale rabbijn zorgen we ervoor dat, ongeacht de locatie, een geestelijk verzorger van het Verbond bij de gedetineerde op bezoek komt.

Gewoonlijk zijn de gesprekken met gedetineerden individueel, maar groepsgesprekken behoren ook tot de mogelijkheden. Bij deze gesprekken krijgt de gedetineerde geestelijke zorg en begeleiding. Ook bieden we ondersteuning bij studie en verdieping in de Joodse traditie. Vanzelfsprekend wordt in dit kader aandacht besteed aan de Joodse feestdagen. Hiernaast kan door de geestelijk verzorgers kosjere voeding worden geregeld.

Voor inlichtingen neem contact op met een van de onderstaande geestelijk verzorgers: 

Rabbijn Hetty Groeneveld,

e-mail: h.groeneveld@dji.minjus.nl, tel: 088-0719713

Rabbijn Corrie Zeidler,

e-mail:c.zeidler@dji.minjus.nl, tel: 06-25331511 

Leonie Cramwinckel,

e-mail: leoniecr@mwinckel.nl, tel: 06-17234543