Netwerken

Het Verbond behartigt de religieuze, sociale, culturele en educatieve belangen van de gemeenschap. Daartoe heeft het Verbond contacten met zowel joodse als niet-joodse instellingen. Het Verbond is onder andere vertegenwoordigd in het Centraal Joods Overleg (CJO; gesprekspartner van de landelijke overheid), het interkerkelijk contact in overheidszaken (CIO), het OJEC (overlegorgaan van Joden en Christenen) en het OJCM (Overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims).

Internationaal

Internationaal is het Verbond aangesloten bij de European Union for Progressive Judaism (EUPJ) en via de EUPJ zijn wij vertegenwoordigd bij de World Union for Progressive Judaism (WUPJ).
De jongerenvereniging Netzer is onderdeel van de wereldorganisatie Netzer Olami.