Religie

Kernactiviteit van de Liberaal Joodse Gemeenten (LJG’s) is het bij elkaar komen in sjoel. Op sjabbat en op de Joodse feestdagen zijn er sjoeldiensten in de meeste LJG’s. De verantwoordelijkheid daarvan ligt bij de rabbijn in samenwerking met de chazan, de voorzanger, de sjamasj, de assistent van de rabbijn, en de gabai, degene die ervoor zorgt dat de dienst zo goed en soepel mogelijk verloopt. 

Hiernaast doet de rabbijn sociaal-pastoraal werk zoals ziekenbezoek (vaak ondersteund door leden en professionals), levajot, begrafenissen, en sjivvebezoek na overlijden. De rabbijnen zijn er ook voor geestelijke bijstand bij justitie, de krijgsmacht en de geestelijke gezondheidszorg. Voor besnijdenissen na de geboorte van een jongetje hebben we onze eigen moheel, rituele besnijder. Er worden ook choepot, Joodse huwelijken, voltrokken bij de LJG’s. Voor een huwelijk tussen twee vrouwen of mannen is er de briet ahava-ceremonie, het liefdesverbond.