Lidmaatschap

Iedereen die Joods is, kan bij een LJG lid worden.

Wij definiëren Joods als iemand die geboren is uit een Joodse moeder of is overgegaan tot het Jodendom bij een door ons erkend beet dien, rabbinale rechtbank.

Volwassenen met alleen een Joodse vader hebben in onze ogen een bijzondere binding met het Jodendom. Zij kunnen op verzoek bevestigd worden in hun Joodse status en dan ook lid worden.

Kinderen met een Joodse ouder zijn welkom om bij ons op Joodse les te komen, zie hiervoor de informatie over Talmoed Tora.