Talmoed Tora

Joodse Les

Kinderen van vier tot dertien jaar zijn van harte welkom bij Talmoed Tora, de Joodse Les die in vrijwel iedere gemeente die bij ons aangesloten is gegeven wordt. Ook wanneer je ouders geen  LJG-lid zijn staat de deur open. Het is voor ons topprioriteit om de nieuwe generatie de rijkdom en wijsheid van het Jodendom mee te geven. Daarom willen wij dat de kinderen met plezier Joods onderwijs genieten, samen met hun Joodse leeftijdsgenootjes. Spelenderwijs, doch gedegen, worden ze voorbereid op hun bar- en bat mitswa’s, religieuze volwassenheid. 

Wat leer je bij Talmoed Tora? 

De kinderen leren sjoeldiensten te volgen, rituelen te begrijpen en Hebreeuwse teksten te lezen. Wij willen een zodanige basis leggen dat ze later een Joods leven kunnen leiden in eigen huis. 

Wat wij ook belangrijk vinden is dat de kinderen trots zijn op hun mooie identiteit en achtergrond, die al zo ver teruggaat. We willen ze zelfvertrouwen geven zodat ze zelfbewust en goed kunnen antwoorden op de vraag wat het nu eigenlijk inhoudt om Joods te zijn.

Verder neemt Israël in het Joodse leven een zeer centrale plaats in. Kennis van en liefde voor het land vormen een vanzelfsprekend onderdeel van het Joodse leven en dus ook van de Talmoed Tora. 

Talmoed Tora weekend

Eenmaal per jaar is er een onderwijsweekend voor alle kinderen vanaf zeven jaar die bij ons Joodse Les volgen. Zo maken ze op een mooie locatie ergens in Nederland kennis met andere Joodse kinderen, vieren zij samen met de leerkrachten sjabbat en leren ze nog meer over het Jodendom. Naast educatief is het vooral ook heel gezellig en ontstaan er veel nieuwe vriendschappen. 

Lesmethode 

Het Verbond streeft ernaar dat het Talmoed Tora onderwijs in de verschillende LJG’s op een zo hoog mogelijk niveau wordt gegeven en beveelt daarvoor de lesmethodes aan die door het onderwijscentrum Rimon zijn ontwikkeld.

Hier de link naar de website waar voor ouders en kinderen leuke en leerzame informatie op staat.

Je vindt daar onder andere:

  • kleurplaten en knutsels
  • verhalen (feestdagen e.a.)
  • games (Hebreeuws en Jehadoet)
  • filmpjes
  • leuke links
  • sidra van de week
  • onderwijsprogramma Rimon/LJG

 

Via de website van Rimon kunnen leerkrachten met een inlogcode de materialen bestellen die bij de lessen gebruikt kunnen worden.