Interreligieuze Dialoog

Bruggen bouwen

‘Behandel anderen zoals je wilt dat ze jou behandelen’, een gouden regel in bijna alle godsdiensten, ook in het Jodendom. Het wederzijds in praktijk brengen van deze regel leidt tot verbondenheid met anderen, ook als zij van andere geloven of levensovertuigingen zijn.

Vooral op lokaal niveau willen wij graag bruggen bouwen tussen mensen van verschillende religieuze achtergronden en werken aan onderlinge verbondenheid. Zo nemen leden van onze gemeenten deel aan interreligieuze organisaties als het Overleg Joden Christenen Moslims en In Vrijheid Verbonden.