Onze organisatie

 

De eerste organisatie die het Verbond opzette was de Stichting Levend Joods Geloof. Deze stichting gaf een gelijknamig tijdschrift uit voor de leden van alle aangesloten Joodse gemeenten. Het eerste nummer van Levend Joods Geloof kwam in 1954 uit onder de bezielende leiding van rabbijn Soetendorp. In 2002 werd het blad door het Verbond ondergebracht in een aparte stichting. Het tijdschrift heet tegenwoordig Joods Nu en wordt gelezen binnen en buiten onze gemeenschap. 

Daarnaast zijn er nog andere organisaties in het leven geroepen door het Verbond met als doel de continuïteit van het progressieve Jodendom in Nederland te waarborgen: Stichting Robert A. Levisson is er voor de religieuze opleidingen, Stichting Sja’ar geeft onze educatieve boeken uit, Netzer-Nederland is de liberale jeugdvereniging. 

Zo zorgen we ervoor dat er nieuwe mensen opgeleid worden om de religieuze taken te vervullen, dat er educatieve en informatieve literatuur beschikbaar is en dat de jeugd zich thuis voelt binnen de Joodse gemeenschap. 

Ook willen we ARZA nog noemen.

ARZA-Nederland is lid van ARZENU, de Wereldorganisatie van Progressief Joodse Zionisten, de politieke arm van de WUPJ, de wereldwijde organisatie voor progressief Jodendom
ARZA probeert de progressief Joodse visie over te brengen op de politiek in Israël met als doel het land beter te maken voor iedereen die er woont. 

Wil je precies weten hoe de organisatie van het Verbond in elkaar steekt? Bekijk dan ons Organogram.

Klik hieronder voor verdere details.

Statuut

Aangesloten Gemeenten

Aangesloten organisaties

Bestuur

Sociale veiligheid

Actieve betrokkenheid