Diensten

.

De liberaal Joodse gemeenten hebben diensten op sjabbat en de Joodse feestdagen. We volgen daarbij de kalender zoals op deze website aangegeven.

Net als in Israël – en net zoals in de Tora – voegen wij, in tegenstelling tot de meeste andere Joodse gemeenten buiten Israël, geen ‘extra dagen’ toe aan de feestdagen. Pesach en Soekot, het Loofhuttenfeest, duren bij ons zeven dagen. Sjavoeot, het Wekenfeest, is één dag. Rosj Hasjana, het Joods Nieuwjaar, duurt wel twee dagen.

Of er op al deze dagen diensten zijn verschilt per gemeente. Daarom is het handig om de website van de betreffende LJG te raadplegen of om even contact op te nemen.

Een dienst bijwonen?

We willen heel open en toegankelijk zijn, maar helaas laat de veiligheidssituatie het niet toe om iedereen zomaar binnen te laten. Als je (nog) geen lid bent, meld je dan van te voren even aan. Mocht je als niet-Joodse bezoeker naar een dienst willen, informeer dan naar de mogelijkheden bij de betreffende LJG.

Contactgegevens

Op deze pagina de locaties van bij ons aangesloten gemeentes plus de link naar hun website met contactgegevens.