Netzer Olami

Netzer is een internationale jongerenorganisatie. Netzer נצ”ר staat voor Noar Tzioni Reformi wat Reform Zionist Youth betekent. Netzer bestaat sinds de tachtiger jaren van de vorige eeuw en zet zich sindsdien wereldwijd in voor alle jonge liberale Joden zodat zij een sterke band met het Jodendom en Israël krijgen.

Meer over Netzer Olami

In Nederland is Netzer ook actief.

Lees hier meer.