Tora- en Haftaralezingen

Aankomende evenementen

18-12-2022

Chanoeka

17.30

03-05-2023

WUPJ Congres: Connections 2023

9.30

Hieronder een overzicht welke gedeelten uit de Tenach gelezen worden in de synagoges: