Tora- en Haftaralezingen

Hieronder een overzicht welke gedeelten uit de Tanach gelezen worden in de synagoges:

(A-cyclus)