Liberaal Jodendom in Nederland

Het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom, kortweg ‘het Verbond’, is het kerkgenootschap waarin progressief Joodse gemeenten – waaronder alle LJG’s – zijn verenigd.

Je zult op deze website vaak de termen ‘progressief Joods’ en ‘liberaal Joods’ tegenkomen. In beide gevallen bedoelen we daarmee de stroming binnen het Jodendom die, uitgaand van de Joodse traditie, zoekt naar een vorm van Jodendom die past bij de normen en waarden van de moderne samenleving.

Het meest herkenbaar daarin is de gelijkwaardige positie van mannen en vrouwen binnen de eredienst. Mannen en vrouwen zitten tijdens de sjoeldiensten door elkaar heen en de rabbijnen of chazaniem, voorzangers, kunnen van elk geslacht zijn. Dat wil overigens niet zeggen dat er geen verschillen zijn tussen de minhagiem, gebruiken, voor mannen en voor vrouwen. In hoeverre die minhagiem verschillen, hangt ook weer af van welke liberale sjoel je bezoekt.

Relatie tot het progressieve Jodendom in het buitenland 

Het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom (het Verbond)  is aangesloten bij de Europese Unie voor Progressief Jodendom en bij de Wereldunie voor Progressief Jodendom.

De Nederlandse terminologie kan verwarrend zijn. Het Verenigd Koninkrijk, Amerika en Israël kennen bijvoorbeeld zowel ‘Liberal Judaism’ als ‘Reform Judaism’.

De Liberaal Joodse Gemeente (LJG) in Nederland staat het dichtst bij Reform Judaism, wat verwarrend is omdat wij de termen liberaal en progressief gebruiken in plaats van reform.

Historisch gezien heeft de LJG ook elementen van wat in veel landen Conservative Judaism (Masorti) wordt genoemd.