Stichting Levend Joods Geloof

De Stichting Levend Joods Geloof vormt de communicatiepoot onder het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom.

De doelstellingen van de stichting zijn:

  1. Belangstelling voor en beleving van het Liberale Jodendom bevorderen.
  2. Liberaal-Joodse Gemeenten samenbinden.
  3. Het uitgeven van een periodiek ten behoeve van de Joodse gemeenschap in Nederland en andere publicaties.

De stichting Levend Joods Geloof zet haar vermogen in voor deze drie doelstellingen. Ook reserveert de stichting middelen voor een toekomstige vernieuwing van de website van het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom.

De bestuursleden van de Stichting Levend Joods Geloof staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit de volgende personen: Yvonne Walvisch (voorzitter), Dick Hage (secretaris) en Tijne Berg-le Clercq (penningmeester).

Statuten

Jaarverslag 2023

Financiële verantwoording 2023

Jaarverslag 2022

Financiële verantwoording 2022

Jaarverslag 2021

Financiële verantwoording 2021

Jaarverslag 2020

Financiële verantwoording 2020