Sociale veiligheid


Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon is een speciaal daartoe aangewezen persoon bij wie elk kehilla lid of elke persoon die in dienst is van een Liberaal Joods Gemeente in vertrouwen zijn of haar verhaal kan doen. Het benoemen van een vertrouwenspersoon is een van de maatregelen ter bevordering van de integriteit van een organisatie. De functie van vertrouwenspersoon is een onbezoldigde functie. 

Lees verder.

Verklaring Omtrent Gedrag

Als Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom (NVPJ) willen wij zoveel mogelijk zorgdragen voor een veilige omgeving in alle opzichten. We zijn als het ware elkaars Joodse familie.

Lees verder.

Gedragscode Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom

Deze gedragscode geldt voor het NVPJ inclusief alle bij het NVPJ aangesloten gemeenten.

Lees verder.