Huwelijk

Wanneer twee mensen zich aan elkaar willen verbinden dan is er het huwelijk, de choepa, of een brit ahawa in geval van een m/m of v/v relatie. De choepa wordt alleen gegeven na het burgerlijk huwelijk. Voorafgaand aan de ceremonie wordt de ketoeba (de trouwacte) opgesteld en door twee getuigen, de chatan (bruidegom) en de kalla (bruid) ondertekend. Hierin beloven de partners elkaar te dienen, eren en onderhouden zoals een Joods levend persoon betaamt. De choepa is een feit als de partners elkaar een ring aan de vinger schuiven en de woorden uitspreken: ‘Nu wordt gij mij tot echtgeno(o)t(e) geheiligd door deze ring, volgens de wet van Mozes en Israël’. Vervolgens wordt een glas vertrapt om te laten zien dat geen vreugde compleet kan zijn zonder dat de Tempel is herbouwd. Iedereen roept dan uit ‘Mazal Tov!’ (een goed gesternte)