Over ons

Het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom (‘het Verbond’) is het kerkgenootschap voor progressief Joods Nederland. In Nederland zijn er verschillende kehillot,  Joods religieuze gemeenten, die op hun eigen manier invulling geven aan het liberale Jodendom. Het Verbond is het overkoepelende orgaan van deze kehillot en behartigt hun religieuze, sociale, culturele en educatieve belangen.

Doelstelling

Kehillot, Joodse gemeenten, sluiten zich aan bij het Verbond om samen het voortbestaan van het progressieve Jodendom te waarborgen en de identiteit te versterken. Ook naar de buitenwereld is het Verbond de belangenbehartiger. Zo wil het Verbond de plaats van het progressieve Jodendom binnen de hedendaagse samenleving verankeren, voor nu en in de toekomst.

Activiteiten

Het Verbond organiseert educatieve, culturele en sociale activiteiten, ondersteunt het jongerenwerk van de Liberaal Joodse Gemeenten en faciliteert interne discussies over actuele onderwerpen. Daarnaast onderhoudt het Verbond contacten met zowel Joodse als niet-Joodse instellingen. Zo zijn wij onder andere vertegenwoordigd in het Centraal Joods Overleg (gesprekspartner van de landelijke overheid), het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken en het Overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims..

Organisaties

Binnen het Verbond zijn verschillende stichtingen opgericht: Het Levisson Instituut leidt mensen op om religieuze taken te vervullen binnen de progressief Joodse gemeenten. Sja’ar is de uitgever van educatieve en religieuze boeken, Levend Joods Geloof doet de interne communicatie en maakt ons magazine Joods Nu.
Verder zijn er aan het Verbond gelieerde verenigingen. Arza-Nederland is de liberaal Joodse, zionistische vereniging en Netzer-Nederland is de zionistische jeugdvereniging van progressief-Joods Nederland.