Joman

Een joman is in de eerste plaats een agenda: een kalender waarin je kunt zien en noteren wat op een bepaalde dag aan de orde is.

Een ruim kalenderjaar komt er in voor, zowel een Joods jaar – van Rosj haSjana tot de volgende Rosj haSjana – , als een Gregoriaans jaar – van 1 januari tot de volgende 1 januari – .

De joman biedt structuur: de feestdagen vormen ankers door het jaar heen en wekelijks biedt de sjabbat de gelegenheid om het werk te staken, een stap terug te doen en je te verbinden met wat je werkelijk belangrijk vindt.

In de joman vind je de Joodse feest- en gedenkdagen, de naam van elke sjabbat en de begin- en eindtijden van de sjabbat en feestdagen volgens de Israëlische kalender die het progressieve Jodendom volgt.

Verder staat er allerlei informatie in, het biedt met zijn (e-mail-)adressen, telefoonnummers en website informatie een complete sociale kaart van progressief Joods Nederland.

Bij onze boekwinkel Sja’ar te koop voor € 12,-.

De Joman wordt enorm gewaardeerd,  het is een agenda die door velen dagelijks wordt gebruikt.

De progressief-joodse agenda Joman wordt in opdracht van het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom jaarlijks uitgegeven door de Stichting Sja’ar in samenwerking met de Stichting Levend Joods Geloof .