Activiteiten

Midden in de samenleving

Het Verbond stimuleert interne discussies en ontwikkelingen, aansluitend bij actuele vraagstukken. Er gaat veel aandacht uit naar uitwisseling van kennis, ondersteuning van jongerenwerk en verbinding binnen gemeenten, en voorts naar de relatie met de Nederlandse samenleving. Actief wordt de dialoog met andere bevolkingsgroepen aangegaan waarbij de bestrijding van antisemitisme de bijzondere aandacht heeft.

Internationaal

Internationaal is het Verbond aangesloten bij de European Union for Progressive Judaism (EUPJ) en via de EUPJ vertegenwoordigd bij de World Union for Progressive Judaism (WUPJ).
De jongerenvereniging Netzer is onderdeel van de wereld-organisatie Netzer Olami.