ANBI status

Aankomende evenementen
No data was found

Het Kerkgenootschap “Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom” (het Verbond of het NVPJ) heeft een ANBI groepsbeschikking met fiscaalnummer 822816775.

Het bezoekadres (na afspraak) en postadres is:  Zuidelijke Wandelweg 41, 1079 RK  Amsterdam.

Het belangrijkste voordeel van onze ANBI-status voor u is dat giften, legaten en erfstellingen zijn vrijgesteld van erf- en schenkbelasting. U kunt uw gift dus als aftrekpost opvoeren bij uw belastingaangifte.

Groepsbeschikking

Het Verbond heeft een groepsbeschikking. De aangesloten gemeenten en organisaties vallen onder deze groepsbeschikking. Voor een overzicht van de ANBI-instellingen die onder onze groepsbeschikking vallen klik hier.

ANBI Informatie

  1. Doelstelling en activiteiten
  2. Bestuur
  3. Beloningsbeleid
  4. Jaarverslag 2022
  5. Financieel verslag 2022


Statuut

Het verbond zet zijn eigen vermogen in voor het doel en de taken, zoals omgeschreven in het statuut. Ook worden hier middelen voor gereserveerd.