Joods Nu

Joods Nu – het magazine voor progressief Joods Nederland.

Joods Nu is hét tijdschrift voor progressief Joods Nederland. Drie keer per jaar ontvangen alle leden van de Liberaal Joodse Gemeenten in Nederland het magazine.

In het blad worden Joodse onderwerpen besproken, variërend van politiek en Israël tot cultuur, literatuur en religie. Vaak aan de hand van verhalen, van experts en talenten uit de gemeenschap zelf.

Zo blijft men niet alleen op de hoogte van wat er speelt in de Joodse wereld, maar ook binnen de eigen liberale stroming, zowel in Nederland als daarbuiten.

Via email kunt u in contact komen met de redactie.

Dit is het titelblad van het meest recente nummer:

Lees het hoofdartikel uit het laatste nummer

Eerder verschenen nummers:

Zoeken naar nuance is spitsroeden lopen

Grammatica als spiegel van de maatschappij

We vechten nú ook voor Israël

Niet blijven hangen in oude gewoontes


Tussen Hemel en Aarde


Leer luisteren

Altijd alert blijven
Gastvrij, binnen de grenzen?
Hoe maakbaar zijn we?
Over het belang van Empathie
 
 
Investeren in een Moreel Kompas