Arza/Arzenu

Arzenu is de Wereldorganisatie van Progressief Joodse Zionisten, de politieke arm van de Wereldunie voor Progressief Jodendom (WUPJ), waar ook het Verbond bij aangesloten is. 

Arza-Nederland vormt samen met veertien andere liberaal-Joodse zionistische organisaties van over de wereld Arzenu – ons Israël. 

Een beter Israël

ARZA hecht grote waarde aan de rijke verscheidenheid van het Joods-religieuze, culturele en historische erfgoed. Daarnaast vindt ARZA dat een beter Israël mogelijk en noodzakelijk is en streeft naar gelijke rechten voor alle bewoners van het land. Om dit te bewerkstelligen probeert ARZA, als progressieve zionistische beweging, politieke druk uit te oefenen in Israël. 

De kernwaarden van ARZA:

  • Blijvend zelfbeschikking voor het Joodse volk in Israël
  • Gelijkwaardigheid, gelijke rechten, geloofsvrijheid en een eerlijke behandeling voor alle burgers van Israël
  • Een vooruitstrevend en democratisch Israël

ARZA-Nederland is lid van het Verbond en van de Federatie van Nederlandse Zionisten (FNZ) en werkt samen met andere zionistische stromingen en Joodse organisaties in Nederland.

Voor vragen en contact:

Postadres: ARZA-Nederland, Zuidelijke Wandelweg 41, 1079 RK Amsterdam

Email: arzanederland@gmail.com