Beloningsbeleid

Bestuur: alle bestuursleden zijn onbezoldigd. Onkosten kunnen worden gedeclareerd.

Vrijwilligers kunnen na een besluit van het bestuur gebruik maken van een vrijwilligersregeling, vastgesteld per januari 2021.

Personeel: Het Verbond heeft alleen personeel in dienst ten behoeve van het jongerenwerk.