Ambassadeur Israël te gast bij Verbond

De ambassadeur van Israël, de heer H.E. Modi Ephraïm, was – in gezelschap van de nieuwe diplomate Publieke Diplomatie, mevrouw Fentay Alamu en de heer Jesaja de Vos (Political Affairs Officer) – te gast bij het Verbond op 2 november jl.

Aanwezig waren rabbijnen, namens de gemeenten de voorzitters of vervangers, bestuurders van Arza, Levisson en Netzer plus de DB-leden van het Verbond.

Gesproken werd o.a. over het toenemend antisemitisme, de relatie tussen Nederland en Israël, de zorg over het steeds minder uitdragen van de zionistische idealen onder Nederlandse Joden, de viering van het 75-jarig bestaan van de Staat en natuurlijk de achtergestelde positie van progressieve Joden in Israël.

Vanzelfsprekend kwam de uitslag van de vorige dag gehouden verkiezingen, als uitkomst van het democratisch proces, ook ter tafel.

De – voor velen – eerste kennismaking verliep in een ontspannen sfeer. Diverse bestuurders hebben de heer H.E. Ephraïm uitgenodigd om naar hun gemeente te komen.
De ambassadeur heeft de wens uitgesproken de contacten te willen continueren.

Het gezelschap