Antisemitisme Enquête

Het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) zal gegevens over antisemitisme verzamelen in 13 EU‑lidstaten. De enquête wordt voornamelijk uitgezet onder de joodse gemeenschappen in deze landen. De bevindingen zullen nationale overheden en EU‑instellingen ondersteunen bij hun inspanningen om de grondrechten van Joden te beschermen, antisemitisme te bestrijden en het Joodse leven in […]