Parasja Teroema/gift

Derasja, uitgesproken door Thijs ten Raa in de LJG Alkmaar tijdens de sjabbesavond-dienst van vrijdag 16 februari. God zei tegen Mosje: Vraag de Israëlieten om mij offers te brengen. En dit is het offer dat u van hen zult nemen: goud, zilver en koper; wol, linnen, … Het is niet gemakkelijk om het Joodse volk […]

Zomer drosje

Op vrijdagavond 21 juli gaf onze voorzitter, Yvonne Walvisch-Stokvis, een derasja in de LJG Amsterdam. Hier de door haar uitgesproken tekst: Sjabbat sjalom, Voor wie mij niet kent, ik ben Yvonne Walvisch-Stokvis, al vele jaren lid van deze gemeente en behalve partner van Jaap, moeder van onze heerlijke mannen, oma en bonus-oma van mooie kleinkinderen. […]