Beloningsbeleid

Aankomende evenementen

06-02-2023

Toe Bisjwat

0.01

07-03-2023

Poeriem

0.01

03-05-2023

WUPJ Congres: Inschrijving geopend voor Connections 2023

9.30

Bestuur: alle bestuursleden zijn onbezoldigd. Onkosten kunnen worden gedeclareerd.

Vrijwilligers kunnen na een besluit van het bestuur gebruik maken van een vrijwilligersregeling, vastgesteld per januari 2021.

Personeel: Het Verbond heeft alleen personeel in dienst ten behoeve van het jongerenwerk.