Antisemitisme Enquête

Het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) zal gegevens over antisemitisme verzamelen in 13 EU‑lidstaten. De enquête wordt voornamelijk uitgezet onder de joodse gemeenschappen in deze landen. De bevindingen zullen nationale overheden en EU‑instellingen ondersteunen bij hun inspanningen om de grondrechten van Joden te beschermen, antisemitisme te bestrijden en het Joodse leven in Europa te bevorderen.

Het is de derde keer dat dit onderzoek wordt gedaan. Eerdere soortgelijke enquêtes werden gedaan in 2012 en 2018. De uitkomsten van het onderzoek zullen later dit jaar bekend worden gemaakt en worden ingezet om het beleid van de EU en individuele EU-landen op het gebied van antisemitisme te helpen vormgeven.

Ga naar www.eujews.eu om meer te lezen over de enquête en deel te nemen. U kunt daar ook vele antwoorden vinden op mogelijke vragen.

Het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten en zijn uitvoerders zorgen ervoor dat bij het verzamelen en analyseren van de gegevens alle regels met betrekking tot gegevensbescherming worden nageleefd. Bovendien worden aan deelnemers geen persoonlijke gegevens gevraagd. Alleen algemene zaken zoals leeftijd en genoten onderwijs. Er is dus geen risico dat uw naam en adres ergens zullen worden geregistreerd.

Deel de link www.eujews.eu naar de enquête met familieleden en kennissen, in het bijzonder diegenen die niet verbonden zijn met de georganiseerde Joodse gemeenschap, om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen uit de brede samenleving deelnemen.

Bij voorbaat dank voor uw moeite.